МОЯ СТОРІНКА

06.06.2016

ЗАРЕЄСТРУВАТИСЯ
ДОГОВІР ПІДПИСКИ НА СЕРВІС WONDERBOX (ПУБЛІЧНА ОФЕРТА)
1. Терміни та визначення:

1.1. ‘Виконавець’ — ‘Сервіс WonderBox’ ( ФОП Клименко Тетяна Сергіївна) веб-сайт http://wonderbox.com.ua. надає послуги зі щомісячної упаковці і доставці фірмової коробки WonderBox з 4-5 зразками косметичних засобів на будинок Передплатникам.

1.2. ‘Підписка’ — замовлення на упаковку і доставку фірмової коробки WonderBox, оформлений через веб-сайт http://wonderbox.com.ua. включає в себе професійний підбір косметичних засобів.

1.3. ‘Передплатник’ — фізична особа, яка оформила підписку в порядку, передбаченому умовами даної оферти.

1.4. ‘Коробка WonderBox’ — фірмова коробка з набором з 4-5 зразків косметичних засобів одного або різних брендів.

1.5. ‘Зразки’ — рекламні мініатюри косметичної продукції, які надаються офіційними контрагентами ФОП Клименко з метою поширення в рамках щомісячної розсилки коробки WonderBox Передплатникам.

2. Предмет Договору:

2.2. Повним і беззастережним прийняттям (акцептом) умов цієї оферти є реєстрація на Сайті: http://wonderbox.com.ua здійснення платежу в розмірі 100% передоплати вартості передплати і надходження на розрахунковий рахунок Виконавця відповідних грошових коштів.

2.3. Дана публічна оферта є офіційним документом і публікується на сайті http://wonderbox.com.ua

3. Оформлення передплати:

3.1. Для оформлення підписки Користувач здійснює заповнення заявки, розміщеної на сайті http://wonderbox.com.ua. вказуючи достатню і достовірну інформацію, необхідну для виконання цього Договору, в тому числі: прізвище, ім’я; точний, діючий адресу для доставки WonderBox; адресу електронної пошти, телефон для зв’язку з Передплатником.

3.2. Виконавець формує і відправляє Передплатнику платіжну форму.

3.3. Оформлення підписки вважається завершеним після перевірки коректності даних, наступної оплати Передплатником вартості передплати і надходження грошових коштів на розрахунковий рахунок Виконавця.

4. Умови передплати:

4.1. У разі, якщо оформлення підписки завершено до 25 (двадцять п’ятого) числа місяця, період передачі замовлень контрагентів з доставки починається з 1 (першого) числа місяця, наступного за місяцем оформлення підписки.

4.2. У разі, якщо оформлення підписки завершено до 25 (двадцять п’ятого) до 31 (тридцять перше число місяця, період передачі замовлень контрагентів з доставки починається з 5 (п’ятого) числа місяця, наступного за місяцем оформлення передплати.

4.3. Період підписки — це період з 1 по 31 число кожного місяця, коли здійснюється реєстрація та оплата передплати на сайті.

4.4. Виконавець має право закрити оформлення передплати до 31 (тридцять першого) числа місяця підписки.

4.5. Виконавець здійснює доставку фірмової коробки WonderBox Передплатникам в такі строки: по р. Києву — протягом перших 10 (десяти) робочих днів з моменту передачі відправлень контрагентів по доставці місяця, наступного за місяцем підписки; за межі р. Києва — доставка до контрагента по поштових відправлень відбувається у відповідності з п. п 4.1, 4.2 і доставляється Передплатнику у відповідності з термінами доставки кореспонденції, встановленими УДППЗ ‘Укрпошта’.

4.6. Доставка WonderBox здійснюється за адресою, вказаною Передплатником в порядку, передбаченому п. 3.1 цього Договору.

4.7. Здійснивши доставку WonderBox за адресою, вказаною у заявці Споживача, Виконавець вважає свої зобов’язання за даним Договором повністю виконаними і не несе відповідальності за неотримання Передплатником WonderBox з будь-яких причин. Підтвердженням отримання WonderBox є відсутність претензій Передплатника по закінченню місяця розсилки.

4.8. Користувач розуміє і погоджується з тим, що: зразки косметичних засобів, вкладені у фірмову коробку WonderBox поширюються в якості реклами, оплата здійснюється за послуги упаковки і доставки фірмової коробки Передплатнику.

4.9. Користувач згоден з тим, що Виконавець використовує і обробляє персональні дані Користувача згідно чинного законодавства України.

4.10. Користувач згоден з тим, що після проходження процедури реєстрації на Сайті Виконавець буде направляти на електронну адресу Передплатника листи та повідомлення, у тому числі рекламного характеру. Разом з тим Виконавець зобов’язується не передавати електронну адресу, а також будь-які інші відомості про користувача третім особам.

5. Обов’язки сторін:

5.1. Виконавець зобов’язується:

5.1.1. У разі відмови Абонента від підписки на фірмову коробку WonderBox зробити повернення коштів у сумі, пропорційній вартості передплати на фірмову коробку WonderBox, які не будуть доставлені Передплатнику з причини відмови від підписки, з урахуванням положень п. 5.2 цього Договору за відрахуванням банківської комісії, сплаченої Виконавцем при оформленні підписки. Повернення грошових коштів на банківську картку Передплатника здійснюється на підставі письмового запиту з додатком копій документів, передбачених законодавством України.

5.1.2. Якщо Користувач вирішив відмовитися від річної передплати раніше строку його закінчення, то знижка, анулюється, а перерахунок вартості отриманих коробок здійснюється виходячи з вартості щомісячної підписки, без урахування знижки. Що залишилася після перерахунку сума, за вирахуванням комісії платіжної системи, підлягає поверненню Передплатнику.

5.2. Користувач зобов’язується: у разі відмови від підписки на WonderBoх повідомити про це Виконавця до початку відправок у відповідності з пунктами 4.1, 4.2.

6. Порядок розрахунків:

6.1. Оплата послуг по доставці фірмової коробки WonderBox здійснюється згідно з розцінками, затвердженими Виконавцем і опублікованими на інтернет-ресурсі http://wonderbox.com.ua.

6.2. Замовник оплачує вартість Передплати шляхом перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок Виконавця.

6.3. Виконавець має право в односторонньому порядку змінювати вартість передплати на фірмову коробку WonderBox і умови цієї публічної оферти без попереднього узгодження з Передплатником, забезпечивши при цьому публікацію змінених умов на Інтернет-ресурсі http://wonderbox.com.ua не менш ніж за місяць до їх введення в дію. При цьому раніше оплачена вартість передплати зміні не підлягає.

7. Відповідальність сторін, порядок вирішення спорів, особливі умови:

7.1. Відповідальність сторін, не встановлена цією офертою, визначається чинним законодавством України.

7.2. Виконавець не несе відповідальності у разі неналежного надання послуги, що виник внаслідок недостовірності, недостатності чи несвоєчасності наданих Передплатником відомостей та/або документів, а також виник внаслідок інших порушень умов цієї оферти Передплатником.

7.3. Виконавець не несе відповідальності за невідповідність наданої послуги очікуванням Споживача та/або його суб’єктивній оцінці.

7.4. Виконавець звільняється від відповідальності за повне або часткове невиконання зобов’язань, передбачених цією офертою, якщо це невиконання стало наслідком обставин непереборної сили, що виникли після укладення договору, в результаті подій надзвичайного характеру, які сторони не могли ні передбачити, ні запобігти розумними заходами (форс-мажор).

7.5. Передплатником є особа, зазначена в якості одержувача на відповідній формі замовлення на сайті http://wonderbox.com.ua.

7.6. Передплатник повідомлено, що згідно із Законом про Захист прав споживачів парфумерно-косметичні товари входять до переліку непродовольчих товарів належної якості, що не підлягають поверненню або обміну.

8. Строк дії договору:

8.1. Договір набирає чинності з моменту, зазначеного в п. п. 4.1, 4.2 цієї оферти, і діє до виконання Сторонами своїх зобов’язань.

9. Суперечки сторін:

9.1. Усі спори та розбіжності вирішуються шляхом переговорів Сторін. У разі, якщо суперечки та розбіжності не можуть бути врегульовані шляхом переговорів, вони передаються на розгляд Арбітражного суду р. Києва.

Короткий опис статті: моя сторінка

Джерело: МОЯ СТОРІНКА

Також ви можете прочитати