Кримінальний Кодекс України

12.08.2015

Правознавець

Правознавець Кримінальний Кодекс України
Кодекс Кримінальний Кодекс України

Кримінальний Кодекс України

це видання є неофіційними, оскільки текст закону (КК) і постатейні матеріали до нього пропонуються увазі читача в перекладі на російську мову, який здійснено упорядником цього видання.

Видання є навчально-довідковим посібником, яке переслідує мету надати допомогу юристам-практикам, науковцям, викладачам, аспірантам, студентам юридичних навчальних закладів і всім тим, хто цікавиться питаннями права, у вивченні та засвоєнні приписів КК України 2001 року.

Оскільки за час дії КК до нього вносилися зміни та доповнення, для полегшення використання нормативного матеріалу в кінці кожної окремої статті КК (після викладу її змісту) вказується дата і той офіційний нормативний джерело, в редакції якого наведено текст відповідної норми. Відсутність після тексту статті КК вказівки на дату та нормативний джерело означає, що в дану норму кримінального закону, до моменту видання цієї роботи зміни і доповнення не вносилися і, отже, вона діє в першій її редакції від 5 квітня 2001 року.

У підрядкових примітках (виносках) до Розділів або до окремих статей КК наведено посилання на Рішення Конституційного Суду України та постанови Пленуму Верховного Суду України по тим чи іншим категоріям кримінальних справ із зазначенням офіційного джерела, в якому ці матеріали опубліковані.

Текст Кримінального кодексу України супроводжується Додатком, в якому наведено ряд нормативних актів, які використовуються при застосуванні норм кримінального законодавства.

Короткий опис статті: однокласники україна Правова Україна — правова література. Знай свої права і обов’язки. правова література, право, закон, кодекс, статті

Джерело: Кримінальний Кодекс України

Також ви можете прочитати